Helvacı Ali
Üsküp (Skopje)

Adres

Ulicia Macedonia, 1000 Üsküp, Makedonya Cumhuriyeti

Telefon

0850 888 1900

Instagram

@helvacialiskopje